Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Λ. Κηφισίας 56 & Δελφών, 15125, Μαρούσι - 6ος όροφος, γραφείο 606 2106862002 - 6937403468

Αθηρωματική νόσος των καρωτίδων αρτηριών

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας, καθώς στις ΗΠΑ και μόνο καταγράφονται 1.200.000 ΑΕΕ ετησίως. Η αθηρωματική νόσος των καρωτίδων αρτηριών  ευθύνεται για το  20-30% των ΑΕΕ παγκοσμίως, καθώς μπορεί να προκληθεί ρήξη της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας και άπω θρομβο-εμβολή στα εγγεφαλικά αγγεία.

Η διάγνωση επιτυγχάνεται με τα σύγχρονα απεικονιστικά μέσα  όπως το έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα, την αγγειογραφία με τη χρήση μαγνητικού (MRA) και αξονικού (CTA) τομογράφου και την ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία ( Digital Subtraction Angiography, DSA) που θεωρείται το gold standard της διάγνωσης.

Η αντιμετώπιση της αθηρωματικής νόσου των καρωτίδων αρτηριών αποσκοπεί στη προστασία από τα εμβολικά επεισόδια και περιλαμβάνει τις χειρουργικές (ενδαρτηρεκτομή αθηρωματικής πλάκας-Carotid Artery Endarterectomy) και τις μη χειρουργικές διαδερμικές ενδαγγειακές μεθόδους (τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων- Carotid Artery Stenting).