Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Λ. Κηφισίας 56 & Δελφών, 15125, Μαρούσι - 6ος όροφος, γραφείο 606 2106862002 - 6937403468

Απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική βιοψία ήπατος (αξονικός τομογράφος/υπέρηχος)

Σκοπός της επέμβασης

Η διαδερμική βιοψία ήπατος είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος λήψης υλικού για κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση, από εστιακές αλλοιώσεις του ήπατος. Συστήνεται από τον κλινικό ιατρό αφού έχει μελετηθεί το ιστορικό και οι απεικονιστικές επεμβάσεις του ασθενούς και πραγματοποιείται από επεμβατικό ακτινολόγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία αρκούν για να θέσουν τη διάγνωση (π.χ σε τυπικές περιπτώσεις ηπατοκυτταρικού καρκινώματος) και σε αυτές η βιοψία θα πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις χειρουργήσιμων αλλοιώσεων στις οποίες ενδείκνυται απευθείας χειρουργείο ή λαπαροσκοπική επέμβαση για λήψη βιοψίας και ανάλογα με τα αποτελέσματα της ταχείας βιοψίας στη συνέχεια ανοιχτό χειρουργείο . Στους υπόλοιπους ασθενείς η διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστική καθοδήγηση αποτελεί την πιο ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο λήψης υλικού για ιστολογική εξέταση.

Προετοιμασία ασθενούς

Ο ασθενής πρέπει να έχει διακόψει αντιπηκτικά (Sintrom) ή αντιαιμοπεταλιακά (Salospir, Plavix, Iscover) φάρμακα τα οποία λαμβάνει, για κατάλληλη περίοδο πριν την επέμβαση, σε συνεννόηση με τον ιατρό. Την ημέρα της εξέταση πρέπει να είναι νηστικός, να λάβει κανονικά ωστόσο τα υπόλοιπα φάρμακά του με λίγο νερό.

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο, λαμβάνονται εξετάσεις αίματος (Γενική αίματος και χρόνοι πήξης) και τοποθετείται φλεβοκαθετήρας. Στη συνέχεια παραμένει στον θάλαμό του μέχρι την ώρα της εξέτασης.

Πώς γίνεται η επέμβαση

Η διαδερμική βιοψία ήπατος  πραγματοποιείται στην αίθουσα του αξονικού τομογράφου. Αφαιρούνται τα ρούχα από τη μέση και πάνω και λαμβάνονται εικόνες στον αξονικό τομογράφο για τον εντοπισμό της προς εξέτασης αλλοίωσης. Αφού τοποθετηθούν σημάδια στο δέρμα, γίνεται τοπική αναισθησία και σταδιακά προωθείται η βελόνα προς τη βλάβη, ελέγχοντας την θέση της με τον αξονικό τομογράφο ανά τακτά διαστήματα. Όταν η θέση της βελόνας εντός της βλάβης είναι ικανοποιητική λαμβάνονται δείγματα, η βελόνα αποσύρεται και ο ασθενής τοποθετείται με το βάρος του προς το σημείο που παρακεντήθηκε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαιτείται ακινησία και συνεργασία του ασθενούς στις αναπνοές, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Μετά την επέμβαση

Ο ασθενής μετά την επέμβαση παραμένει κλινήρης για 6 ώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκές μπορεί να σιτιστεί μία ώρα μετά το πέρας της επέμβασης. Νοσηλεύεται για 1 βράδυ, την επόμενη μέρα λαμβάνεται γενική αίματος και εξέρχεται.