Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Λ. Κηφισίας 56 & Δελφών, 15125, Μαρούσι - 6ος όροφος, γραφείο 606 2106862002 - 6937403468

Aιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς

Η Επεμβατική Ακτινολογία περιλαμβάνει πληθώρα απεικονιστικά καθοδηγούμενων ελάχιστα παρεμβατικών πράξεων για την εξασφάλιση και την συντήρηση των προσβάσεων αιμοκάθαρσης. Η τοποθέτηση προσωρινών και μόνιμων καθετήρων αιμοκάθαρσης διενεργείται υπό ακτινολογική καθοδήγηση με τη χρήση υπερηχοτομογραφίας και ακτινοσκόπησης και κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται υψηλότατα  ποσοστά τεχνικής επιτυχίας και σχεδόν μηδαμινά  ποσοστά επιπλοκών.

Όσον αφορά στην δυσλειτουργία των αγγειακών προσβάσεων αιμοκάθαρσης (μοσχεύματα και fistula) η διενέργεια διαγνωστικών φλεβογραφιών μπορεί να εντοπίσει με μεγάλη ακρίβεια την ύπαρξη στενώσεων που προκαλούν προβλήματα στην αιμοκάθαρση ακόμα και σε ανατομικές περιοχές όπου ο έλεγχος με υπερηχοτομογραφία είναι δυσχερής (π.χ κεντρικές στενώσεις). Η δυσλειτουργία της αγγειακής πρόσβασης που δεν επιτρέπει την επαρκή αιμοκάθαρση και οφείλεται σε στένωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαδερμική αγγειοπλαστική, ενώ σε περιπτώσεις θρόμβωσης του μοσχεύματος/fistula με την διενέργεια διαδερμικής θρομβεκτομής μπορεί να επιτευχθεί βατότητα της πρόσβασης και να  αποφευχθεί το χειρουργείο.